خرید ملک در ترکیه

EB5 Yatırımcı Programı

EB-5 nedir?

2010 mali yılında, 2010 yılına göre yüzde 80 artışla 3.500 EB-5 vize düzenlenmiştir. Her yıl 10.000’de yayınlanan vize sayısını kapsayan program, 2014 Ağustos ayında ilk kez yıllık limitine ulaşmıştır. Özellikle USCIS şeffaflığı, başvuru sürecindeki verimlilikleri ve ABD genelinde kurulan Bölgesel Merkezlerin sayısındaki artış nedeniyle programa duyulan güven artmaktadır. Sayılar kendileri için konuşur. Bu süreç güvenilir ve değerlidir. On iş veya daha fazla üretecek bir projeye 500.000 $ yatırım taahhüdü yapabiliyorsanız, bugün EB-5 vizesine başvurarak, siz ve aileniz için Yeşil Kart edinme yolunda da olabilirsiniz.

Genel Gereksinimler

ABD hükümeti, ABD işletmelerinde yabancı yatırımı teşvik etmek için EB-5 Göçmen Yatırımcı Programını oluşturdu. ABD’li işçiler için iş yaratan bir işletmeye yatırım karşılığında, yabancı uyruklular ve aileleri ABD’nin daimi ikametgahı olmaya hak kazanır. Programın adı “EB – 5”, göçmen yatırımcıların başvurduğu vize kategorisinden geliyor – İstihdam Temelli Göç: Beşinci Tercih EB-5.
Program 1990 yılında kurulmasından bu yana önemli ölçüde gelişirken, şu anda yabancı yatırımcıların EB-5 Vizesi almaları için iki yol var:
1. İş yaratan yeni veya mevcut bir ticari işletmeye doğrudan yatırım.
2. Sermayeyi yatırımcı fonlarını ve göç onay sürecini aktif olarak yöneten hükümet onaylı bir firma olan “Bölgesel Merkez” aracılığıyla yatırım yapmak.

Bölgesel Merkeze yatırım yapmanın avantajları

Bir Bölgesel Merkez aracılığıyla sermaye yatırımı, EB-5 programı aracılığıyla ABD’de ikamet etmek isteyen göçmenlere birçok önemli fayda sağlar. En önemli avantajlardan biri, doğrudan ve dolaylı işlerin “iş yaratma gereksinimi” ne yönelik sayılabilmesidir.

Doğrudan iş yaratma, iki yıllık bir süre boyunca on yeni gerçek tanımlanabilir iş yaratmış ve sürdürmüş bir yatırımın sonucudur. Bölgesel Merkez programı kapsamında yatırımcılar, projedeki tüm yatırımcıların birikmiş fonlarından dolaylı iş yaratımını göstererek iş gereğini yerine getirebilirler. Bu işler topluca veya bir Bölgesel Merkeze bağlı bir ticari kuruluşa yatırılan sermayenin bir sonucu olarak oluşturulabilir.

Başka bir deyişle, yatırımcının doğrudan herhangi bir çalışanı işe aldığını göstermesi gerekmemektedir. İş yaratılmasının kanıtlanma yükü Bölge Merkezine aktarılır. Bölgesel Merkezler, ekonomik analizler yapan ve proje sonucunda yeterli doğrudan ve dolaylı işlerin yaratıldığını kanıtlayan deneyimli ekonomistleri işe alır.

Yatırım Tutarı

Her bir EB-5 Vize başvurusu, bir iş yaratma girişiminde en az 1.000.000 $ yatırmalıdır. İş alma sermayesi, kırsal alan veya yüksek işsizliğe sahip bir bölge olarak tanımlanan Hedefli İstihdam Alanında (TEA) bulunuyorsa, asgari yatırım tutarı 500.000 $ ‘a düşürülür. Günümüzde, çoğu EB-5 yatırım fırsatı TEA’larda yer almaktadır.

Request a call back

WhatsApp chat